Viisumityypit

Viisumityypin on vastattava matkan tarkoitusta. Esimerkiksi turistiviisumi on tarkoitettu vain lomamatkoja varten, eikä se oikeuta osallistumaan konferenssiin tai liiketapaamisiin. Lähetystö päättää hakemuksen perusteella, mikä viisumityyppi on oikea.

1.Turistiviisumi

Lyhyitä lomamatkoja varten myönnetään puolen vuoden turistiviisumi (tourist visa). Turistiviisumia haettaessa suurlähetystöön tulee toimittaa:.

 • tulostettu online-hakemus, jossa on allekirjoitus kuvan alla ja toisella sivulla
 • passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä
 • yksi värivalokuva liimattuna hakemuslomakkeeseen (viralliset kuvavaatimukset englanniksi, lyhyesti suomeksi)
 • kuitti maksetusta viisumimaksusta
 • muut kuin Suomen ja Viron kansalaiset: maistraatin todistus siitä, kuinka kauan olet asunut Suomessa/Virossa

Joillakin Intian alueilla vierailuun (esim. Sikkim ja Andamaanit) tarvitaan viisumin lisäksi erikoislupa, jota voi anoa viisumin yhteydessä Restricted Area Permit -lomakkeella (ks. Viisumilomakkeet). Luvan hinta on 38€ ja se lisätään viisumimaksuun. Andamaaneille ja muille luonnonsuojelualueille lupaa voi yleensä hakea myös Intiasta. Suurlähetystö voi myöntää luvan korkeintaan 14 päivän ajaksi.

2. Businessviisumi

Liikematkoille tarkoitettu viisumi (business visa) myönnetään yleensä vuodeksi. Painavan syyn perusteella businessviisumi voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös 2–3 vuodeksi. Muut kuin Suomen tai Viron kansalaiset voivat anoa businessviisumia vasta asuttuaan Suomessa/Virossa vähintään kaksi vuotta. Businessviisumia haettaessa suurlähetystöön tulee toimittaa:

 • tulostettu online-hakemus, jossa on allekirjoitus kuvan alla ja toisella sivulla
 • passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä (huomaathan, että viisumi voidaan myöntää vain passin viimeiseen voimassaolopäivään asti)
 • yksi värivalokuva liimattuna hakemuslomakkeeseen (viralliset kuvavaatimukset englanniksi, lyhyesti suomeksi)
 • kuitti maksetusta viisumimaksusta*
 • kirje työnantajalta, josta ilmenee hakijan asema yrityksessä sekä matkan syy ja kesto ja jossa on takuulause kustannuksista Intian matkan aikana. Kirjeessä on myös mainittava, kuinka pitkälle ajalle viisumia haetaan (esim. one-year business visa with multiple entries: jos kirjeessä mainitaan vain yksi liikematka, viisumi myönnetään matkan ajaksi). Vaikka kyseessä olisi saman, kansainvälisen konsernin sisällä tehtävä liikematka, kaksi kirjettä vaaditaan! Takuukirje on oltava siltä yritykseltä, joka maksaa hakijan palkan.
 • kutsukirje Intiasta (myös kutsukirjeessä tulee mainita, kuinka pitkää viisumia haetaan)
 • muut kuin Suomen ja Viron kansalaiset: maistraatin todistus siitä, kuinka kauan olet asunut Suomessa/Virossa

Huom! Jos haet viisumia pidemmälle ajalle kuin vuodeksi, älä suorita viisumimaksua ennen kuin saat päätöksen viisumista. Viisumimaksun voi suorittaa ainoastaan pankkisiirtona.

3.Työviisumi

Työviisumi (employment visa) myönnetään henkilöille, jotka työskentelevät Intiassa pidempiä jaksoja joko suomalaisen tai intialaisen yrityksen palveluksessa. Työviisumi myönnetään yleensä korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Mukana matkustaville perheenjäsenille tulee anoa ns. entry-viisumit. Entry-viisumia varten hakemukseen tulee liittää päähakijan työnantajalta kirje, josta ilmenevät perheenjäsenten nimet. Työviisumia haettaessa suurlähetystöön tulee toimittaa.

 • tulostettu online-hakemus, jossa on allekirjoitus kuvan alla ja toisella sivulla
 • passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä
 • yksi värivalokuva liimattuna hakemuslomakkeeseen (viralliset kuvavaatimukset englanniksi, lyhyesti suomeksi)
 • kopio työsopimuksesta
 • kutsu Intiasta (Certificate of Incorporation)

Huom! Älä suorita viisumimaksua etukäteen! Konsuliosasto ilmoittaa sinulle viisumihinnan, kun hakemuksesi on tarkistettu. Viisumimaksun voi suorittaa ainoastaan pankkisiirtona.

4. Opiskeluviisumi

Vaihto-oppilaat ja pysyvän opiskelupaikan Intiasta saaneet opiskelijat voivat hakea opiskelijaviisumia (student visa) opiskelun keston ajaksi. Opiskelijaviisumia haettaessa suurlähetystöön tulee toimittaa:

 • tulostettu online-hakemus, jossa on allekirjoitus kuvan alla ja toisella sivulla
 • passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä
 • yksi värivalokuva liimattuna hakemuslomakkeeseen (viralliset kuvavaatimukset englanniksi, lyhyesti suomeksi)
 • kirje suomalaisesta koulusta (koskee vaihto-oppilaita)
 • hyväksymiskirje intialaisesta oppilaitoksesta

Huom! Älä suorita viisumimaksua etukäteen! Konsuliosasto ilmoittaa sinulle viisumihinnan, kun hakemuksesi on tarkistettu. Viisumimaksun voi suorittaa ainoastaan pankkisiirtona.

5. Transit-viisumi

Transit-viisumia (transit visa) voidaan hakea, kun on tarkoitus matkustaa Intian kautta toiseen kohteeseen. Transit-viisumi valtuuttaa yleensä kahteen maahantuloon ja on voimassa 15 päivää myöntöpäivästä. Transit-viisumilla saa oleskella Intiassa yhtäjaksoisesti korkeintaan 72 h.

HUOM! Transit-viisumia ei voi hakea tietylle ajanjaksolle, vaan sen voimassaolo alkaa siitä päivästä, kun se myönnetään. Sen vuoksi 15 päivän kesto ei useinkaan riitä, vaan turvallisinta on hakea puolen vuoden turistiviisumia hyvissä ajoin ennen matkaa.

Transit-viisumia haettaessa suurlähetystöön tulee toimittaa:

 • tulostettu online-hakemus, jossa on allekirjoitus kuvan alla ja toisella sivulla
 • passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä
 • yksi värivalokuva liimattuna hakemuslomakkeeseen (viralliset kuvavaatimukset englanniksi, lyhyesti suomeksi)
 • kopiot lentolipuista

Huom! Älä suorita viisumimaksua etukäteen! Konsuliosasto ilmoittaa sinulle viisumihinnan, kun hakemuksesi on tarkistettu. Viisumimaksun voi suorittaa ainoastaan pankkisiirtona.

6. Konferenssiviisumi

Konferenssiin osallistumista varten tulee anoa konferenssiviisumia (conference visa). Viisumi myönnetään konferenssin keston ajaksi. Konferenssiviisumia haettaessa suurlähetyöstöön tulee toimittaa:

 • tulostettu online-hakemus, jossa on allekirjoitus kuvan alla ja toisella sivulla
 • passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä
 • yksi värivalokuva liimattuna hakemuslomakkeeseen (viralliset kuvavaatimukset englanniksi [link to Photo-Spec-PDF], lyhyesti suomeksi [link to Photo-FIN-PDF])
 • henkilökohtainen kutsu Intiasta
 • kopio konferenssiohjelmasta
 • Intian sisäasiainministeriön (MHA) myöntämä lupa (No Objection Letter) konferenssin järjestävälle taholle
 • Intian ulkoasiainministeriön (MEA) myöntämä lupa (No Objection Letter) konferenssin järjestävälle taholle

Huom! Älä suorita viisumimaksua etukäteen! Konsuliosasto ilmoittaa sinulle viisumihinnan, kun hakemuksesi on tarkistettu. Viisumimaksun voi suorittaa ainoastaan pankkisiirtona.

7. e-Tourist Visa

e-Tourist Visa (eTV) -viisumi (ent. TVOA-ETA) on turistiviisumi, jota haetaan ennen matkalle lähtöä: eTV-viisumia haetaan samanlaisella verkkolomakkeella, jolla haetaan viisumia lähetystöstä. Myös viisumimaksu maksetaan verkossa. Kun hakemus on hyväksytty, viisumi lähetetään hakijan sähköpostiin, josta se tulee tulostaa matkalle mukaan.

eTV-viisumi on voimassa enintään 30 päivää maahantulopäivästä lukien. Viisumia tulee hakea aikaisintaan 30 päivää ja viimeistään 4 päivää ennen suunniteltua matkaa.

eTV-viisumi on tarkoitettu lähinnä lomamatkailijoille. Muissa kuin turismitarkoituksissa matkustaville suositellaan edelleen viisumin hakemista edeltä käsin lähetystöstä. Myös diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden tulee hakea viisumia lähetystöstä.

Linkki hakemuslomakkeeseen löytyy sivulta Viisumilomakkeet. Tätä hakemusta ei lähetetä lähetystöön. Maksua ei myöskään tule maksaa lähetystön tilille, vaan maksu suoritetaan verkossa. eTV-viisumin hakuprosessi on täysin erillään lähetystön hakuprosessista, eikä lähetystö käsittele eTV-viisumihakemuksia missään vaiheessa.

Suomen kansalaiset voivat hakea eTV-viisumia. Muut kansalaisuudet voi tarkistaa Intian valtion viisumisivuilta.Samalta sivulta voi tarkistaa, millä lentokentillä Intiassa eTV-viisumi hyväksytään (klikkaa oikeassa laidassa kohtaan 'Instructions for Applicant').

HUOM! eTV-hakemuksessa kuvan lataaminen ohjelmaan on pakollista. Muista tarkistaa kuvavaatimukset. Myös passin henkilötietosivu tulee skannata ja ladata ohjelmaan.

Ohjeita eTV-viisumin hakemiseen

8. Hätäviisumi

Hätätapauksessa viisumia voidaan anoa pikakäsittelyllä (express visa). Hätäviisumi valmistuu puolentoista vuorokauden aikana ja sitä voivat anoa vain Suomen ja Viron kansalaiset. HUOM! Postitse lähetetyille hakemuksille ei voi pyytää pikakäsittelyä. Pikakäsittelymaksu on 43€, joka lisätään perusviisumimaksuun. Hätäviisumia haettaessa normaalien liitteiden lisäksi vaaditaan vapaamuotoinen englanninkielinen perustelukirje pikakäsittelylle (Application for emergency visa). Viisumi myönnetään harkinnanvaraisesti perustelun pohjalta. Pikakäsittely voidaan tavallisesti myöntää vain puolen vuoden turistiviisumihakemuksille ja vuoden businessviisumihakemuksille, joihin on toimitettu asianmukaiset liitteet.

9. Muut viisumit

Muiden Intiaan kohdistuvien matkojen tapauksessa (esim. tutkijamatkat, lääketieteelliset syyt, vapaaehtoistyö) pyydämme ottamaan yhteyttä suurlähetystön konsuliosastoon. Suurlähetystö päättää hakemuksen perusteella, mikä viisumityyppi kussakin tapauksessa on oikea. Kaikkiin viisumityyppeihin vaaditaan täytetty ja tulostettu online-lomake, värivalokuva ja passi. Muut liitteet määräytyvät tilanteen mukaan. Tutkijaviisumiin, lähetystyöviisumiin ja lehdistöviisumiin vaaditaan lisäksi erillinen hakulomake, jonka voi ladata sivulta Viisumilomakkeet.

HUOM: Viisumi myönnetään aina harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti hakemuksen ja liitteiden perusteella. Viisumimaksua ei palauteta hakijalle kieltävän päätöksen jälkeen.